Üdvözöljük kérelem befogadási rendszerünkben!

Ön az alábbi űrlap kitöltésével elindíthatja a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv eljárásának kérelmezését.

Ide kattintva részletes információkat tudhat meg a TSZSZ eljárásáról.

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv véleménye iránti kérelem

Tisztelt Kérelmező!
Tájékoztatjuk, hogy rendszerfejlesztés és szerverkarbantartás miatt kérelmet, hiánypótlást csak munkaidőben, 8 és 16:30 között és csak a TSZSZ kérelem beadási rendszerén keresztül tud beadni, a tájékoztató alapján.

Kérelmező adatai:

Név / Cégnév*:
Adószám: - -
Lakóhely / Székhely*:
Kapcsolattartó neve*:
Kérelmező telefonszáma*:
Kérelmező e-mail címe*:

Kérelmezővel szerződő fél adatai:

Név/Cégnév:*
Lakóhely / Székhely:*
Kapcsolattartó neve*:
Telefonszáma*:
E-mail címe*:

Vitatott teljesítéssel érintett helyszín adatai:

Helyszín:
Helyszín birtokosának neve*:
Helyszín birtokosának elérhetősége*:

Biztosítékot (pl. bankgaranciát, kezességet) nyújtó adatai:

A biztosítékot nyújtó adatait abban az esetben kell megadni, amennyiben mellékkötelezettség érvényesítésével kapcsolatban nyújtják be a kérelmet.

Neve:
Székhelye:
Garancia/Biztosítás száma:*
Mellékkötelezettség biztosításának érvényességi ideje:* -tól -ig
Mellékkötelezettséget biztosító szerződés száma:*

Vitatott teljesítés részletes leírása*:

Maximum 2000 karater
Vitatott összeg nettó értéke*: Ft
Vitatott összeg bruttó értéke*: Ft

Kapcsolattartás módja (x-szel jelölendő):

elektronikus úton

Dokumentumok:

Kérjük, egy sorban egyszerre csak egy fájlt válasszon ki. (Csatolmányok együttes maximális mérete: 100MB)
Feltölthető file típusok: doc, docx, xls, xlsx, pdf

Vállalkozási szerződés:*

Egyéb mellékletek:
Sor hozzáadás: [+]

Kérjük, jelölje meg, hol hallott a Teljesítésigazolási Szakértői Szervről:*

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv a kérelemben megadott adatokat kizárólag az adott szakértői eljárással összefüggésben a felek azonosítására, illetve a felekkel (érintettekkel) történő kapcsolattartásra használja. Személyes adatot a kérelem alapján induló eljáráson kívül nem használunk és harmadik személynek nem továbbítunk.

A személyes adatok kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU Rendelet rendelkezéseinek megfelelően történik.